Menu

Čo je IONIZOVANÁ VODA?

Ionizovaná voda

 

Možno ste sa s názvom ionizovaná voda ešte nestretli a preto je na mieste ako prvé objasniť, čo názov "ionizovaná" znamená. Toto pomenovanie voda dostala podľa toho, že počas procesu jej úpravy - ionizácie, voda získa IÓNY 

Ionizovanú vodu je možné získať fyzikálno-chemickým procesom (elektrolýza), kedy vodou prechádza jednosmerný elektrický prúd v zariadení na to určenom.

Elektrolýza obohacuje vodu o záporné a kladné ióny. Množstvo iónov, ktoré voda získa, mení jej vlastnosti a ponúka neobmedzené možnosti použitia IONIZOVANEJ VODY.

Ionizovaná voda podporuje a zvyšuje kvalitu zdravia, ale má aj silné dezinfekčné vlastnosti. Účel a použitie ionizovanej vody priamo ovplyvňujú záporné a kladné ióny.

Ak túžite vedieť o trochu viac ako len toto, čítajte ďalej ...

Pozrieme sa spolu na to, ktoré ióny sú tie, ktoré blahodarne vplývajú na zdravie a podporujú ho, ... ale aj na tie, ktoré majú silné dezinfekčné vlastnosti a hubia mikróby na pokožke, ale aj na predmetoch - povrchoch v domácnosti.

 

Čo je IONIZOVANÁ VODA? ► Navigácia v článku

 

1Čo je IÓN a ako vznikne?

2Čo sa deje s molekulami vody H2O počas elektrolýzy?

3V jednom procese získate 2 druhy ionizovanej vody

4Takto vznikne Alkalická ionizovaná voda

• Zdravie podporí voda s vyššími hodnotami pH

• Zdravie podporí voda s antioxidačným účinkom ► ORP

• Zdravie podporia alkalické ióny minerálov ► Elektrolyty

• Zdravie podporí plynný - molekulárny vodík H2

• Alkalická ionizovaná voda ► zhrnutie jej prínosov

• Zdravotné problémy, pri ktorých má Alkalická voda pozitívny účinok

5Takto vznikne Acidická ionizovaná voda

• Vlastnosti a použitie Acidickej ionizovanej vody

• Zdravotné problémy, pri ktorých má Acidická voda pozitívny účinok

6Hlavné časti prenosného ionizátora vody aQuator 

7Takto získate Striebornú antibakteriálnu vodu

8Zaujala vás ionizovaná voda? Chcete vedieť viac?

9. Časté otázky

10. Skúsenosti spokojných zákazníkov

 Ionizovaná voda s pH a ORP

 

 

 

 

.

 

1. Čo je IÓN a ako vznikne?

Ión je elektricky nabitá častica, ktorá vzniká z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním, alebo odobratím elektrónov pri ponechaní pôvodného počtu protónov v jadre častice. Pozrite si jednoduchý príklad, ako vznikne z atómu → ión

Iony a ionizovaná vodaAtómy sú najmenšie chemické častice, ktoré sa skladajú z jadra a obalu.

Náš príklad zobrazuje chemický prvok vodík H, ktorý je najjednoduchší a zároveň je súčasťou molekuly vody H2O.

jadre má jeden neutrón bez náboja a jeden protón s nábojom plus [+], a v obale sa nachádza jeden elektrón s nábojom mínus [-].

 

Neutrály atóm je taký, ktorý má rovnaký počet protónov [+] v jadre a elektrónov [-] v obale. 

Pri rôznych chemických a fyzikálnych dejoch majú atómy a molekuly schopnosť prijímať a odovzdávať elektróny. V našom prípade na obrázku vľavo je zobrazený neutrálny atóm vodíka (1 protón [+] a 1 elektrón [-]) a vpravo sú dva atómy vodíka, ktoré:

• jeden atóm vodíka odovzdal elektrón - vznikol kladný [+] ión vodíka

• a odovzdaný elektrón prijal druhý atóm vodíka - takto vznikol záporný [-] ión vodíka

 

.

 

2. Čo sa deje s molekulami vody H2O počas elektrolýzy? 

Na príklade vyššie ste mohli pozorovať, ako vzniknú kladné a záporné ióny z atómu chemického prvku (príklad atómu vodíka H). Teraz sa pozrieme ako vzniknú kladné a záporné ióny z molekuly vody H2O.  

Ióny a molekula vodyMolekula sa skladá z istého počtu rovnakých alebo rozdielnych atómov chemických prvkov, viazaných v určitom poradí chemickými väzbami. 

Molekulu vody tvorí: H2O → 2xH + 1xO

Schopnosť molekúl vody H2O prijať a odovzdať elektróny výrazne mení vlastnosti a účel použitia vody.

Úprava pitnej vody na vodu s obsahom záporných a kladných iónov je základ IONIZOVANEJ VODY.

Počas elektrolýzy, kedy sa molekuly vody H2O rozkladajú na záporné a kladné ióny vzniknú 2 DRUHY IONIZOVANEJ VODY:

•  ALKALICKÁ (zásaditá) IONIZOVANÁ VODA - základ tvorí prebytok Záporných hydroxidových iónov OH[-]

•  ACIDICKÁ (kyslá) IONIOVANÁ VODA - základ tvorí prebytok Kladných iónov vodíka H[+]

 

.

 

3. V jednom procese získate 2 druhy ionizovanej vody 

Aby sme molekuly vody chemicky upravili na záporné hydroxidové ióny OH[-] a kladné ióny vodíka H[+] ► teda na Alkalickú a Acidickú ionizovanú vodu ► Vodu ktorú upravujeme - ionizujeme, musí ňou prechádzať jednosmerný elektrický prúd.

Tento fyzikálno-chemický rozkladný dej sa nazýva ELEKTROLÝZA a prebieha nasledovne:

Ionizovaná voda elektrolýzaZariadenie - IONIZÁTOR VODY, v ktorom sa elektrolýza vody uskutočňuje, má 2 elektródy ponorené vo vode a oddelené priepustnou membránou. Medzi kladnou [+] a zápornou [-] elektródou prechádza jednosmerný elektrický prúd. 

Voda, v ktorej bude prebiehať elektrolýza musí obsahovať minerály, preto sa bežne na výrobu ionizovanej vody používa pitná voda z vodovodu. Minerály prítomné vo vode poskytnú chemický náboj, cez ktorý prechádza jednosmerný elektrický prúd.

Elektródy [+] a [-] priťahujú k sebe cez priepustnú membránu ióny solí minerálov s opačným nábojom. Molekuly vody, ktoré sú väčšie, membrána blokuje.

Ak vo vode nie sú prítomné minerály, napríklad pri reverznej osmóze alebo destilovanej vode, nie je elektrolýza možná

► Výnimku dosiahnete s prenosnými ionizátormi aQuator, ktoré nie sú priamo napojené na prívod vody. Toto umožňuje z osmotickej, či destilovanej vody vyrobiť ionizovanú vodu a to pridaním trošky soli do vody pred spustením ionizácie.

 

.

 

4. Takto vznikne Alkalická ionizovaná voda

Alkalická ionizovaná vodaRozklad molekuly vody H2O (bod 2 vyššie) na ióny: záporné hydroxidové ióny OH[-] a kladné ióny vodíka H[+] prebehne počas elektrolýzy v ionizátore vody. Na obrázku vľavo vidíte jednu časť elektrolýzy - Alkalická ionizovaná voda sa tvorí okolo zápornej [-] elektródy.

Tým, že má elektróda mínusový [-] náboj, priťahuje k sebe kladné ióny vodíka H[+] (na obrázku č.3) a minerály s kladným [+] nábojom (na obrázku č.2). 

Záporné hydroxidové ióny OH[-] (na obrázku č.1) tvoria základ Alkalickej ionizovanej vody.

Alkalickú ionizovanú vodu charakterizuje obsah:

pH hodnota v rozmedzí 8-11 pH

• Záporné ORP [-] v rozmedzí -150 / -1000 mV

Kladné ióny alkalických minerálov [+] - elektrolyty

Plynnýmolekulárny vodík H2

 

Čo každý dúšok Alkalickej ionizovanej vody obsahuje? 

Doposiaľ sme sa na Alkalickú ionizovanú vodu pozerali cez chemické častice (ióny, atómy, molekuly) a proces elektrolýzy. Ale poďme sa teraz pozrieť na to, čím je ionizovaná voda výnimočnejšia a prospešnejšia pre zdravie, oproti iným tekutinám.

 

► Zdravie podporí voda s vyššími hodnotami pH

Ionizovaná voda a pHChemicky čistá voda má pH = 7. Alkalická ionizovaná voda je charakteristická prebytkom záporných hydroxidových iónov OH[-] a ich množstvo vo vode vyjadruje hodnotu pH vody.

To je dôvod, prečo má alkalická ionizovaná voda vyššie hodnoty pH ako pH 7. Čím viac záporných hydroxidových iónov OH[-] ionizovaná voda obsahuje, tým má vyššie pH (potencia hydrogeni).

Ako pH alkalickej ionizovanej vody prospieva organizmu?

Vnútorné prostredie tela a vnútorné tekutiny, s výnimkou žalúdočnej kyseliny, sú mierne alkalické. Za týchto podmienok telo dokáže fungovať veľmi dobre, pozorovať to možno u bábätiek. Ako však organizmus rastie a prijíma potraviny a tekutiny s nízkym pH, mení sa aj acidobázická rovnováha. Zodpovednosť za túto rovnováhu majú orgány: pečeň, obličky a pľúca.

Ľudský organizmus je výnimočný v tom, že pH krvi si udržiava v optimálnych hodnotách pH 7,36 - 7,44 a to za každých podmienok a aj na úkor iných orgánov. Ak by hodnota pH krvi klesla pod hodnotu 7,36 - telo by skonalo.

Vieme, že alkalické (zásadité) látky neutralizujú kyslé látky najlepšie. Telo však nemôže produkovať zásady samo o sebe, a dokáže ich získať len jedlom a pitím. Dnešná strava nezaručuje, že potraviny a nápoje obsahujú dostatok alkalických kovov a kovov alkalických zemín najmä vápnik, horčík, draslík, sodík a negatívne hydroxidové ióny OH[-]. 

Navyše emocionálne a nervové napätie, nesprávna výživa, znečistené životné prostredie, žiarenie, atď., len zvyšujú a zlepšujú podmienky pre tvorbu kyslého odpadu. Telo sa snaží kompenzovať nedostatok alkalických prvkov pomocou využitia minerálov z tkanív a z orgánov. Predovšetkým použije vápnik z kostí, dôsledkom čoho môžu byť napr. kazové zuby, alebo osteoporóza, pretože telo použilo vápnik na neutralizáciu kyslého odpadu.

PRÍNOSY ► Voda s vyššími hodnotami pH má schopnosť v tele podporovať a udržiavať acido-bázickú rovnováhu a rad ďalších činností. Inak povedané, eliminovať kyslý odpad po metabolických procesoch v tele. Alkalická ionizovaná voda priamo podporuje nie len činnosť pečene, obličiek, žalúdka, či tráviaceho traktu, ale pozitívne pôsobí na všetky vnútorné orgány

Hodnota pH alkalickej ionizovanej vody môže byť v rozmedzí od 8 - 11pH. Optimálne pH pre pitný režim je 8 - 9,5pH.

pH alkalickej vody a potravín

  .

 

► Zdravie podporí voda s antioxidačným účinkom ► ORP

ORP ionizovanej vodyŽivotne dôležité funkcie tela závisia od pohybu elektrónov. Elektróny sú pohyb a pohyb je život! Žiadny proces v tele neprebieha bez výmeny elektrických nábojov. Všetky chemické procesy v tele začínajú a končia, keď si atómy a ióny odovzdávajú, alebo prijímajú elektróny. Sú to procesy oxidácie a redukcie.

ORP (Oxidation Reduction Potential) vyjadruje silu a schopnosť roztoku odovzdať, alebo prijať voľné elektróny. Hodnoty ORP sú merané v milivoltoch (mV) a môžu byť kladné, alebo záporné.

Záporná hodnota ORP (-150 mV a viac) znamená, že roztok má voľné elektróny. Alkalická ionizovaná voda je charakteristická zápornou hodnotou ORP, tzn. že obsahuje prebytok voľných elektrónov [-].

Čím je hodnota ORP alkalickej vody zápornejšia, tým viac voľných elektrónov môže odovzdať. Je to antioxidačná vlastnosť alkalickej ionizovanej vody a je obzvlášť účinná pri neutralizácii škodlivých voľných radikálov - oxidantov.

Neutralizácia = voľný elektrón [-] sa spojí s voľným radikálom - oxidantom [+]

Voľné radikály sú kladné ióny [+] molekúl, ktorým chýba jeden elektrón. Ide o peroxidy, molekuly kyslíka bez jedného elektrónu. V tele sa vytvárajú prirodzene v procese metabolických reakcií. Medzi ďalšie zdroje voľných radikálov patria: UV žiarenie, fajčenie, znečistenie, celkový stres, zlá výživa. Určité množstvo voľných radikálov v tele je nevyhnutné, chránia telo pred baktériami, vírusmi a ničia degenerované bunky.

Problémy začínajú, keď je v tele nadmerné množstvo voľných radikálov. Voľné radikály za účelom získania chýbajúcich elektrónov neustále atakujú zdravé telové bunky a tým porušujú normálnu činnosť jednotlivých buniek a ciev a následne spôsobujú rôzne choroby. Voľné radikály môžu poškodiť DNA, biologické membrány, proteíny ... Môžu sa začať nekontrolované chemické reakcie, ktoré stimulujú vývoj napr. rakoviny, či iných ochorení.

Najväčším dôkazom vplyvu voľných radikálov na organizmus je starnutie. Radikály napádajú mastné kyseliny (súčasť každej bunkovej membrány), a tým ohrozujú všetky bunky v organizme. Týmto spôsobom vzniká ateroskleróza, kôrnatenie ciev, cukrovka, reumatické ochorenia, imunologické ochorenia, ba dokonca rakovina a hepatálne (pečeň) ochorenia. 

PRÍNOSY ► Podstatné pre správne fungovanie organizmu je zachovať rovnováhu medzi tvorbou a odstraňovaním radikálov. Nerovnováha totiž môže spôsobiť oxidačný stres – ten vzniká pri dlhodobom stave, keď sa tvoria voľné radikály. Pri pití alkalickej ionizovanej vody prijme telo voľné elektróny [-], ktoré obsadia a zneškodnia = neutralizujú voľné radikály.

Alkalická ionizovaná voda má vysoké antioxidačné vlastnostineutralizuje voľné radikály a zároveň chráni zdravé bunky pred útokmi voľných radikálov - oxidantov.

 

Alkalická voda ako silný antioxidantPríklad jablka dokonale ilustruje, čo voľné radikály a antioxidanty dokážu. V prípade poškodenia ochrannej vrstvy jablka (t.j. pri odrezaní) začína jeho oxidačný proces. Po chvíli jablko zhnedne.

Je to spôsobené účinkami voľných radikálov. Antioxidanty, ako napr. ionizovaná alkalická voda, citrónová šťava, chránia telo jablka pred oxidáciou. Ak umiestnite na jablko niekoľko kvapiek citrónovej šťavy, alebo ho ponoríte do ionizovanej alkalickej vody, oxidácia sa pozastaví.

 

Antioxidačné schopnosti majú iba tekutiny so záporným ORP [-], okrem alkalickej ionizovanej vody to môže byť napr. citrónová šťava, zelený čaj. Tekutiny s kladným ORP [+] majú opačnú schopnosť, v tele pôsobia ako oxidanty - voľné radikály: pitná voda, balené džúsy, ocot, sýtené nealko nápoje Coca Cola, Pepsi, rôzne sladené drinky. 

ORP Alkalickej vody a iných nápojov

 

.

 

► Zdravie podporia alkalické ióny minerálov ► Elektrolyty

Ionizovaná voda a elektrolytyElektrolyty sú soli a minerály nachádzajúce sa v krvi a ostatných tekutinách nášho tela, ktoré svojim rozpadom na pozitívne a negatívne ióny vytvárajú elektrické impulzy v tele. Tieto impulzy zabezpečujú správnu funkčnosť svalov a nervovej sústavy.

Alkalické minerály vo vode: vápnik, sodík, draslík a horčík pri elektrolýze strácajú elektróny a stávajú sa kladnými iónmi [+] - elektrolytmi. Sú pritiahnuté k zápornej elektróde [-] a stávajú sa súčasťou Alkalickej ionizovanej vody.

Väčšinu elektrolytov získavame z vyváženej stravy a strácame ich potením a prirodzeným vylučovaním (močením atď.) Pri fyzickej činnosti dochádza k úbytku tekutín a elektrolytov výrazne rýchlejšie a dočerpávanie cez stravu nie je postačujúce.

Prírodné zdroje viacerých elektrolytov sú napríklad sladké zemiaky, listová zelenina (špeciálne kučeravý kel), oriešky, semiačka či klasická jedlá soľ. V hanbe však nezostávajú ani banány, avokádo, špenát, či mnohé druhy fazuľ.

Ak nastane nerovnováha v tele, prvými znakmi sú nevoľnosť, letargia, nevládnosť či zadržiavanie tekutín. Pri vyššej strate dochádza ku náhlym svalovým kŕčom, prudkému zvýšeniu srdcového tepu, alebo naopak citeľnej arytmii, bolesti hrudníka, alebo zmätenosti.

PRÍNOSY ► Alkalické ióny minerálov (elektrolyty) plnia svoju úlohu v udržiavaní rovnováhy v bunkových tekutinách tela, aby nervy a svaly tela fungovali tak, ako majú. Alkalická ionizovaná voda dopĺňa príjem týchto pre telo nevyhnutných alkalických iónov a pomáha predchádzať vyššie uvedeným stavom, ktoré vznikajú z nerovnováhy alkalických iónov v tele.

Vápnik • kľúčová zložka kostí a zubov • dôležitý pre pohyb nervových impulzov a k pohybu svalov • prispieva k zrážaniu krvi

Sodík • pomáha kontrolovať tekutiny v tele • pomáha udržiavať rovnováhu elektrolytov • ovplyvňuje krvný tlak • nevyhnutný pre svalové a nervové funkcie

Draslík • reguluje prácu srdca a krvný tlak • pomáha pri prenose nervových impulzov • prispieva k zdraviu kostí • nevyhnutný pre svalové kontrakcie

Horčík (magnézium) • pomáha udržať srdcový rytmus • pomáha regulovať hladinu glukózy v krvi • posilňuje imunitný systém

 

. 

 

► Zdravie podporí plynný - molekulárny vodík H2

Molekulárny vodík a mitochondriePočas elektrolýzy záporná elektróda [-] priťahuje k sebe kladné ióny vodíka H[+], a zároveň tu dochádza k viazaniu elektrónov. Kladné ióny vodíka H[+] viažu elektróny a uvoľňuje sa H2 ► plynný - molekulárny vodík ► 2H[+] + 2 elektróny –> H2.

Dva atómy vodíka (H) sa navzájom spoja kovalentnou väzbou (druh chemickej väzby) a dohromady tvoria molekulu H2, tzn. že molekula má dve jadrá a dva elektróny, preto ho nazývame aj dvojatómový vodík. 

Obsah molekulárneho vodíka v Alkalickej ionizovanej vode (namerané pri pH vody 9,0) je 0,8 - 1,2 ppm (800 - 1200 ppb).

PRÍNOSY ► Molekulárny vodík H2 ako najmenšia molekula ľahko preniká do mitochondrií, aby eliminoval voľné radikály priamo pri ich zdroji - v ľudských bunkách

► H2 je najsilnejší antioxidant a nemá žiadne vedľajšie účinky.

Alkalická ionizovaná voda obsahujúca molekulárny vodík je najpraktickejším a najefektívnejším spôsobom, ako odstrániť voľné radikály a oxidačný stres. Vodík tak selektívne eliminuje iba škodlivé voľné radikály, je schopný viazať sa na toxické voľné radikály a kyslé metabolity a vďaka tomu napomáha k rýchlej regenerácii organizmu.

Čo sú to mitochondrie a aký majú pre zdravie význam? Mitochondrie sa nachádzajú vo všetkých bunkách, či už sú to svalové, obličkové, pečeňové, nervové a podobne. Koľko mitochondrií je v jednej bunke závisí od jej úlohy, ktorú v tele plní. Napríklad bunky mozgu, nervov, srdca či pečeňové bunky majú až do 5000 mitochondrií v jednej bunke.

Mitochondrie sú niečo ako bunkové elektrárne. Tak ako sa v elektrárni spaľuje uhlie alebo plyn a vyrába sa z neho elektrická energia, čo je premena jednej formy energie na druhú, tak sa aj v mitochondriách cukor a tuk premieňametabolizuje na životne dôležitú energiu (ATP). Molekulárny vodík H2 v alkalickej ionizovanej vode má schopnosť dostať sa priamo až do vnútra mitochondrií, to je dôvod, prečo ich dokáže čistiť od voľných radikálov a metabolitov, čo podporuje všetky ich dôležité funkcie.

Pre viac info o mitochondriách nájdete v nasledovnom článku: Mitochondrie, ako základný pilier vášho zdravia

 

.

 

Alkalická ionizovaná voda ► zhrnutie jej prínosov

Alkalická ionizovaná vodaStručne si zhrňme v čom spočíva výnimočné čaro ALKALICKEJ IONIZOVANEJ VODY:

◘ Je to v schopnosti molekuly vody H2O, ako chemickej častice sa počas fyzikálneho deju: elektrolýzy, deliť na záporné a kladné ióny.

Množstvo iónov, ktoré voda získa počas elektrolýzy, výrazne mení vlastnosti pitnej vody a vzniknú 2 druhy ionizovanej vody: Alkalická a Acidická (viac info nižšie) ionizovaná voda.

◘ Ľudské telo obsahuje 70-75% vody. Voda je súčasťou každého orgánu, nachádza sa v krvi a v každej jednej bunke. V tele neustále prebiehajú chemické procesy, elektrické impulzy zabezpečujúce správnu funkčnosť svalov a nervovej sústavy, prijatie a odovzdávanie elektrónov medzi atómami a molekulami prvkov. Všetky tieto procesy sú pre správne fungovanie organizmu životne dôležité.

◘ Alkalická ionizovaná voda spolupracuje s týmito nevyhnutnými a vnútornými procesmi tela tým, že ich činnosť podporuje vyššími hodnotami pH, zápornými hodnotami ORP, s elektrolytmi, molekulárnym vodíkom H2. Všetky tieto zložky alkalickej ionizovanej vody sú telu prirodzené a napomáhajú celému organizmu lepšie zvládať jeho životné funkcie. Keďže má alkalická ionizovaná voda schopnosť ovplyvňovať činnosť každej jednej bunky dá sa považovať za všestranného pomocníka pri podpore zdravia a posilnení imunity.

O Alkalickej vode si môžete viac prečítať na odkaze: Prečo je ALKALICKÁ • ŽIVÁ voda prínosná pre zdravie a podporu imunity?

 

► Chcete vedieť, akým spôsobom čo najefektívnejšie podporiť svoje zdravie?

Ak sa pozrieme na akýkoľvek zdravotný problém, tak za ním zvyčajne vidíme problém jedného orgánu. Keď sa však pozrieme podrobnejšie, zistíme že funkcia tohto jedného orgánu je závislá od iných orgánov, alebo orgán ovplyvňuje činnosť ďalších orgánov. Inak povedané, problém jedného orgánu je problémom celého tela. Napr. činnosť pečene podporuje žlčník, pečeň zároveň ovplyvňuje činnosť tenkého čreva.

Ľudské telo je chemická továreň, ktorú tvorí približne 40 – 60 000 miliárd buniek (pri váhe asi 70kg), ktoré sú sústredené do orgánov podľa funkcie a ich účelu. Celé telo, všetky bunky a orgány naraz zásobuje jeden zdroj vody - ktorú pijeme, jeden zdroj kyslíka - ktorý dýchame, jeden zdroj potravy - ktorú konzumujeme. A jeden kolobeh krvi, ktorý tieto zdroje pre prežitie tela rozvádza do všetkých orgánov. Bez vzájomnej spolupráce všetkých buniek a orgánov telo nedokáže správne fungovať.

 

Chcete vedieť, ako podporiť svoje zdravie čo najefektívnejšie? Potom siahnite po takom riešení, ktoré má:

◘ Schopnosť podporovať tie najmenšie častice ľudského tela a tým sú ľudské bunky.

◘ Rieši podporu tela ako celku, tzn. má schopnosť ovplyvniť a podporiť všetky bunky, orgány a procesy v tele.

◘ Je prirodzenou súčasťou tela, ako napr. voda (70-75%). Telo dokáže vodu prirodzene prijať a použiť ju v svoj prospech

 

► Príklady zdravotných problémov, pri ktorých má Alkalická voda pozitívny účinok

• diabetes mellitus 2. typu • zápal pankreasu • zápal pečene • zápal čriev • zápaly všeobecne • autoimunitné ochorenie (alergia, roztrúsená skleróza) • metabolický syndróm • obezita • regulácia krvného tlaku (hyper i hypotenzia) • ischemická choroba srdca • infarkt myokardu • mozgové príhody • ateroskleróza • Parkinsonova choroba • Alzheimerova choroba • poruchy spánku • prekyslenie organizmu • urýchľuje regeneráciu organizmu • posilňuje imunitu • starnutie (spomaľuje starnutie a napomáha omladeniu buniek) • detoxikácia (zlepšuje celkovú pohodu a vôňu tela) • pomáha pri absorpcii živín a zlepšuje metabolizmus • pomôže s gastroenterologickými problémami • napomáha zlepšiť funkciu pečene a obličiek • pomáha s dermatologickými problémami (hojenie rán) • onkologické ochorenia a po chemoterapii • a mnoho ďalších účinkov ...

 

► Alkalická ionizovaná voda ponúka riešenie pre bunky - orgány - celé telo

✅ Ako zdroj záporných hydroxidových iónov OH[-], ktoré vo vode vyjadrujú jej vyššiu hodnotu pH a udržiavajú acidobázickú rovnováhu, ktorá je potrebná pre správne fungovanie buniek - orgánov - celého tela.

✅ Ako silný prírodný antioxidant vďaka prebytku voľných elektrónov [-] a obsahu molekulárneho vodíka H2, ktoré neutralizujú voľné radikály a metabolity, zároveň chránia bunkové štruktúry pred ich poškodením.

✅ Ako zdroj alkalických iónov - elektrolytov, ktoré zabezpečujú a podporujú správnu funkčnosť svalov a nervovej sústavy

 

.

 

5. Takto vznikne Acidická ionizovaná voda 

Acidická ionizovaná vodaAko bolo spomínané, elektrolýzou sa pitná voda ionizuje a vzniknú dva druhy vody. O Alkalickej ionizovanej vode je písané vyššie a teraz sa pozrime na druhú časť elektrolýzy. Na obrázku vpravo vidíte časť elektrolýzy - Acidická ionizovaná voda sa tvorí okolo kladnej [+] elektródy.

Tým, že má elektróda plusový [+] náboj, priťahuje k sebe záporné hydroxidové ióny OH[-] (na obrázku č.3) a minerály so záporným [-] nábojom (na obrázku č.2).

Kladné ióny vodíka H[+] (na obrázku č.1) tvoria základ Acidickej ionizovanej vody.

Acidickú ionizovanú vodu charakterizuje obsah:

pH hodnota v rozmedzí 6,5-2,5 pH

Kladné ORP [+] v rozmedzí +650 / +1200 mV

Záporné ióny minerálnych solí [-]

Kyslík O2

 

► Vlastnosti a použitie Acidickej ionizovanej vody

Ak sa pri zápornej elektróde [-] vytvára Alkalická ionizovaná voda s vlastnosťami, ktoré podporujú životné funkcie v tele - táto voda je ľudovo nazývaná aj ŽIVÁ VODA, tak pri druhej - kladnej elektróde [+] vznikne Acidická ionizovaná voda, ktorá má opačné účinky, tzn. že životné funkcie narúša - oslabuje, preto je táto voda nazývaná MŔTVA VODA.

Toto je dôvod, prečo je Acidická ionizovaná voda vhodná na externé použitie - pokožka, plochy a predmety. Acidická voda je charakteristická kyslými - oxidačnými vlastnosťami, čo znamená že má schopnosť narušiť - oslabiť - ničiť životné funkcie mikróbov, ako sú baktérie, vírusy a plesne na povrchu pokožky (ľudská, zvieracia), či na predmetoch a rôznych plochách. 

V osobitných prípadoch infekčných chorôb (salmonelóza a iné) môže byť acidická kyslá voda vypitá v malom množstve na krátku dobu 3-5 dní (dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne).

Kladné ióny vodíka H[+], ktoré vznikli počas elektrolýzy odovzdaním svojich elektrónov, vyjadrujú nízku hodnotu pH vody a nedostatok elektrónov vo vode = kladné hodnoty ORP [+]. Ak sa takáto acidická - kyslá voda dostane do kontaktu s inou hmotou - živou a to sú: baktérie, vírusy a plesne na pokožke, predmetoch, plochách bude z nich odoberať elektróny, pretože vodíku H chýbajú.

Acidická ionizovaná voda

Prítomnosť kladných ióny vodíka H[+] v acidickej ionizovanej vode má schopnosť odoberať elektróny zo živej hmoty - mikróbov, čím sa prerušia ich životné funkcie a oni odumierajú.

Acidická ionizovaná voda je účinná len vtedy, keď je v priamom kontakte s baktériami, vírusmi a plesňami, alebo so zdrojom zápalu.

Z tohto dôvodu je napr. angína (zápal mandlí) liečená kloktaním hrdla, kožné ochorenia prikladaním obkladov s acidickou vodou, pri nádche je voda použitá ako nosné kvapky, plesne na chodidlách možno riešiť kúpeľom v acidickej vode.

 

► Antibakteriálna • Antiseptická • Antialergická • Protizápalová • Dezinfekčná 

Kombinácia nižšieho pH (menej ako 7 pH) spolu s kladnými hodnotami ORP (viac ako +100 mV), a k tomu ešte záporné ióny minerálov solí (chlór, fosfor, síra, atď.) dokopy tvoria vodu, ktorá má široké možnosti použitia všade tam, kde sú problémy spôsobené baktériami a vírusmi, alebo je potrebná ochrana - prevencia pred mikróbmi (dezinfekcia počas covid).

Taktiež sem patria dôvody použitia, kde je prirodzene vyžadované kyslé prostredie, napr. ľudská pokožka uprednostňuje kyslé prostredie ako ochranu pred mikróbmi z vonkajšieho prostredia, preto starostlivosť o pokožku s acidickou vodou organizmu prospieva. Ale aj niektoré druhy rastlín lepšie prospievajú v kyslom prostredí.

Viac o možnosti použitia Acidickej vody sa dočítate na týchto odkazoch:

• Prečo je ACIDICKÁ • MŔTVA • KYSLÁ voda ideálna na dezinfekciu a kožné problémy?

• 20 tipov z praxe, na čo použiť Acidickú vodu každý deň

 

► Príklady zdravotných problémov, pri ktorých má Acidická voda pozitívny účinok 

Výskum ukázal, že s týmito baktériami si dokáže kyslá voda poradiť:

Stafylokoky – S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus
Streptokoky – S. agalactiacae, S. mutans
Bacily (tvaru tyčinky) – Escherichia coli
Baktérie rodu Shigella – S. flexneri
Baktérie rodu Salmonella – S. typhmuriumi, S. paratyphi A a B

Najnovšie je to aj SARS-CoV-2 (covid vírus): Vedecké štúdie potvrdzujúce účinnosť IONIZOVANEJ VODY

 

Príklady použitia Acidickej vody:

angína, zápal hrdla (kloktanie) • alergia na peľ (kloktanie, výplach dutín) • bakteriálne a infekčné ochorenia (piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • bolesť hlavy a kĺbov (piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • celulitída (obklady) • hygiena tváre: akné, hnisavé vyrážky, proti vráskam (umývanie) • hemoroidy (umývanie, obklady) • dezinfekcia po holení (umývanie) • chrípka (kloktanie, výplach dutín) • kolitída (piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • kŕčové žily (obklady + piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • lišaj - ekzém - psoriáza (obklady) • nádcha, zápal dutín, upchatý nos (kloktanie, výplach dutín) • popáleniny, preležaniny, vredy (obklady) • trofické rany, rany, rezné rany (oplachovanie, obklady) • sterilizácia (umývanie, sprejovanie) • zápalové procesy vonkajšie i vnútorné (piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • zápal pečene (piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • oplachovanie vlasov • zapáchajúce nohy, plesne na nohách - rukách - nechtoch (kúpeľ) • zápaly v ústnej dutine, proti zubnému kameňu a plaku, paradentóza (výplach ústnej dutiny) • vaginálna mykóza - kandidóza (výplach) • hnačka, črevné bakteriálne problémy (piť po krátku dobu 3-5 dní, dospelí 100-150 ml 2-3 krát denne) • dezinfekcia všetkých predmetov a povrchov interiér a exteriér, atď. ...

 

. 

  

6. Hlavné časti prenosného ionizátora vody aQuator

◘ Prenosný ionizátor vody aQuator je zariadenie, v ktorom sa pomocou elektrolýzy pitná voda upravuje - ionizuje. Počas ionizácie sa naraz vyrobí Alkalická ionizovaná voda pri zápornej elektróde [-] a Acidická ionizovaná voda pri kladnej elektróde [+].

◘ Alkalická a Acidická voda majú úplne rozdielne vlastnosti, a aby tieto vlastnosti boli dosiahnuté a udržané, v hlavnej nádobe sa nachádza vnútorná vyberateľná nádobka s membránou. Priepustná membrána umožňuje prechod iónom minerálov a solí, zároveň zabraňuje prechod väčším molekulám vody.

◘ Súčasťou horného krytu sú elektródy [+]/[-] a riadiaca jednotka s možnosťami nastavenia pH hodnoty, ktorú získa voda po ionizácii. Horný kryt sa položí na hlavnú nádobu, jedna elektróda je vo vnútornej vyberateľnej nádobke a druhá ostáva súčasťou hlavnej nádoby. Elektródy oddeľuje membrána, cez ktorú prechádza jednosmerný elektrický prúd.

◘ Prenosné ionizátory vody aQuator sa vyrábajú v 3 modeloch, každý model má ešte variantu so striebornou elektródou, alebo bez striebornej elektródy. Možnosť obohatiť vodu o ióny striebra je výsadou iba prenosných ionizátorov vody aQuator

 

Ionizátor vody aQuator 

 

Ionizátory vody aQuator

 

.

 

7. Takto získate Striebornú antibakteriálnu vodu

Striebro je známe svojimi antibakteriálnymi vlastnosťami a za týmto účelom sa používalo od pradávna na udržanie lepšieho zdravia pred mikróbmi. Používal sa strieborný riad, voda sa dezinfikovala striebornými mincami a pod.

Elektrolýza v ionizátore vody okrem výroby ionizovanej vody umožňuje aj výrobu Striebornej vody. Takáto voda je obohatená o kladné ióny striebra Ag[+], ktoré sa uvoľnia do vody zo striebornej elektródy. Množstvo iónov striebra vo vode sa určuje v mg/liter a pri elektrolýze je možné vyrobiť koncentrácie v rozpätí od 0,02 - 20 mg/l.

Na aký účel sa používa Strieborná voda s obsahom iónov striebra? Viac sa dozviete tu: Prečo je STRIEBORNÁ antimikrobiálna voda vhodná na pitie a dezinfekciu?

Poďme ešte vniesť troška údajov k objasneniu, aký je rozdiel medzi iónovým striebrom a koloidným striebrom? Najväčší rozdiel medzi nimi je vo veľkosti strieborných častíc, ale aj v ich chemickom usporiadaní. 

Koloidné striebro tvoria nano-častice striebra, pri výrobe koloidu nie je časticiam striebra odobratý elektrón. Koncentrácia koloidného striebra v roztoku sa uvádza v ppm jednotke. 

Iónové striebro vznikne z atómov striebra, ktorým je pri elektrolýze odobratý jeden elektrón, vytvoria sa kladné ióny striebra Ag[+]. Koncentrácia iónov striebra v roztoku sa uvádza v mg/l. 

Ionizátor vody aQuator vyrába iba iónové striebro, tzn. Striebornú vodu s iónmi striebra.

 

.

 

8. Zaujali vás prínosy a použitie ionizovanej vody? Chcete vedieť viac?

Ionizovaná voda PDF brožúra 

► Potom neváhajte a stiahnite si PDF brožúru, vďaka ktorej spoznáte ionizovanú vodu ešte o niečo viac, ako bolo uvedené v tomto článku.

3 druhy ionizovanej vody vďaka svojim výnimočným vlastnostiam majú neobmedzené možnosti použitia a priaznivo pôsobia:

✅ pri posilnení činnosti buniek, orgánov a mnohých funkcií v tele

pri podpore celkového zdravia a imunity

 pri problémoch s pokožkou a pri dezinfekcii povrchov, predmetov

✅ ako prevencia proti mnohým civilizačným ochoreniam

 

PDF brožúra   

.

 

9. Časté otázky

Je možné, že napriek informáciám, ktoré ste si doposiaľ prečítali, napadajú vás otázky ohľadom ionizovanej vody a ionizátorov vody. Najčastejšie otázky som spísala a môžete si ich prečítať na tomto odkaze: 

Ionizovaná voda • Ionizátor aQuator Silver • Časté otázky a skúsenosti

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, neváhajte a napíšte mi ju na email: office@harmonynature.sk

Rada vám odpoviem a poradím :)

 

. 

 

10. Skúsenosti spokojných zákazníkov

Ionizovaná alkalická voda

.

Ionizovaná voda alergie plesne

.

Ionizovaná voda dezinfekcia

.

Alkalická ionizovaná voda pálenie záhy

.

Alkalická ionizovaná voda DNA

.

Alkalická ionizovaná voda Cukrovka skúsenosť

.

 

Pokiaľ máte otázku, tak ju napíšte nižšie do komentárov. Rada odpoviem :)

Ak sa vám článok páčil, alebo vám dáva zmysel, dajte mu Páči sa mi. Ak môžu tieto informácie pomôcť niekomu z vášho okolia, zdieľajte ho zo svojimi priateľmi.

 

Bakterie virusy plesne parazity rady navody skusenosti HarmonyNature

 

Ak kliknete myšou na ľubovoľné farebné (červené) slovo pred ktorým je znak malej šípky (), otvorí sa Vám o tom viac informácií. Ak niektorý odkaz nefunguje, budem rada, keď mi o tom napíšete na mail:

Diskusia

(0 komentárov)

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku