Slovník častých pojmov a definícií:

 

.

 

► ORP (Oxidation Reduction Potential) v Ionizovanej vode

ORP v alkalickej vode

ORP (Oxidation Reduction Potential) opisuje silu roztoku na odovzdanie, alebo prijatie elektrónov. Hodnoty ORP sú merané v milivoltoch (mV) a môžu byť kladné, alebo záporné.

Záporná hodnota ORP (-150 mV a viac) znamená, že roztok má voľné elektróny na odovzdanie, tzn. že je roztok redukčný.

Alkalická voda je redukčný roztok.  Čím negatívnejšia je hodnota potenciálu, tým viac voľných elektrónov bude roztok mať a bude mať silnejšiu schopnosť odovzdať elektróny. Táto vlastnosť alkalickej vody je obzvlášť účinná pri neutralizácii škodlivých voľných radikálov.

Voľné radikály sú molekuly, ktoré nemajú jeden elektrón. Ide o peroxidy, molekuly kyslíka bez jedného elektrónu. V tele sa vytvárajú prirodzene v procese metabolických reakcií. Určité množstvo voľných radikálov v tele je nevyhnutné. Chránia telo pred baktériami, vírusmi a ničia degenerované bunky.

Problémy začínajú, keď je v tele nadmerné množstvo voľných radikálov. Voľné radikály za účelom získania chýbajúcich elektrónov neustále atakujú zdravé telové bunky a tým porušujú normálnu činnosť jednotlivých buniek a ciev a následne spôsobujú rôzne choroby. Môžu sa začať nekontrolované chemické reakcie, ktoré stimulujú vývoj napr. rakoviny, či iných ochorení.

Najväčším dôkazom vplyvu voľných radikálov na organizmus je starnutie. Radikály napádajú mastné kyseliny (súčasť každej bunkovej membrány), a tým ohrozujú všetky bunky v organizme. Týmto spôsobom vzniká ateroskleróza, kôrnatenie ciev, cukrovka, reumatické ochorenia, imunologické ochorenia, ba dokonca rakovina a hepatálne ochorenia. 

Pri pití alkalickej vody dostane telo dostatočné množstvo voľných elektrónov, ktoré obsadia a zneškodnia voľné radikály. Zjednodušene povedané, čím je záporná hodnota ORP vyššia (-150mV ... -400mV ...), tým sa viac voľných elektrónov dostane do tela. Preto má alkalická voda vysoké antioxidačné vlastnosti, chráni zdravé bunky pred útokmi voľných radikálov a imunitný systém tela je posilnený.

Alkalická voda ako silný antioxidant

Príklad jablka dokonale ilustruje, čo voľné radikály a antioxidanty dokážu. V prípade poškodenia ochrannej vrstvy jablka (t.j. pri odrezaní) začína jeho oxidačný proces. Po chvíli jablko zhnedne.

Je to spôsobené účinkami voľných radikálov. Antioxidanty, ako napr. ionizovaná alkalická voda, citrónová šťava, chránia telo jablka pred oxidáciou. Ak umiestnite na jablko niekoľko kvapiek citrónovej šťavy, alebo ho ponoríte do ionizovanej alkalickej vody, oxidácia sa pozastaví.

Naopak, acidická voda má zasa kladné ORP (+300mV ... +600mV a viac), táto hodnota hovorí o antibakteriálnej, dezinfekčnej schopnosti vody ničiť rôzne druhy baktérií a vírusov.

 ORP Alkalickej vody a iných nápojov

 . 


► pH (Potential of Hydrogen) v Ionizovanej vode

pH stupnica

Vnútorné prostredie tela a vnútorné tekutiny, s výnimkou žalúdočnej kyseliny, sú mierne alkalické. Za týchto podmienok telo dokáže fungovať veľmi dobre a pozorovať to možno u bábätiek. Ako však organizmus rastie a prijíma potraviny a tekutiny s nízkym pH, mení sa aj acidobázická rovnováha, vnútorné prostredie sa stáva kyslejším. 

Ľudský organizmus je výnimočný v tom, že pH krvi si udržiava v optimálnych hodnotách pH 7,36 - 7,44 a to za každých podmienok a aj na úkor iných orgánov. Ak by hodnota pH krvi klesla pod hodnotu 7,36, telo by skonalo.

Vieme, že zásady neutralizujú kyseliny najlepšie. Telo však nemôže produkovať zásady samo o sebe a dokáže ich získať len jedlom a pitím. Dnešná strava z veľkovýroby nezaručuje, že potraviny a nápoje obsahujú dostatok alkalických kovov a kovov alkalických zemín najmä Vápnik, Horčík, Draslík, Sodík a negatívne hydroxylové ióny. 

Navyše emocionálne a nervové napätie, nesprávna výživa, znečistené životné prostredie, žiarenie, atď., len zvyšujú a zlepšujú podmienky pre tvorbu kyslého odpadu. Telo sa snaží kompenzovať nedostatok alkalických prvkov pomocou využitia minerálov z tkanív a z orgánov. Predovšetkým použije vápnik z kostí, dôsledkom čoho môžu byť napr. kazové zuby, alebo osteoporóza, pretože telo použilo vápnik na neutralizáciu kyslého odpadu.

Z tohto dôvodu je denný príjem alkalickej vody priam nepostrádateľný. Telo tak dostane potrebné množstvo alkalických minerálov, ktoré udržia alkalické prostredie organizmu, znížia okysľovanie a tým zvýšia odolnosť organizmu voči chorobám, no najviac sa poteší imunita☺

Alkalické hodnoty pH = 8,5 - 9,5 najviac zodpovedajú potrebám vnútorného prostredia organizmu. Pravidelný príjem alkalickej vody navracia acidobázickú rovnováhu a lepšie fungovanie celého tela..

pH alkalickej vody a potravín

 .

 

► Elektrolýza vody v ionizátore

Elektrolýza vody je rozklad molekúl vody v dôsledku elektrického prúdu, ktorý ňou prechádza. Za týmto účelom sa používajú 2 elektródy: záporná - katóda a kladná - anóda. Pri elektrolýze sa molekula vody rozkladá na kladné ióny vodíka, ktoré tvoria kyseliny a záporné hydroxylové ióny, ktoré sú podstatou zásad. 

Výroba ionizovanej vody elektrolýzou

Ionizovaná voda sa vyrába za použitia špeciálneho prístroja - vodného ionizátora. V nádobe elektrolýzy sú dva vodiče: pozitívna anóda a negatívna katóda, ktoré sú pripojené k zdroju jednosmerného prúdu. Nádoba elektrolýzy je rozdelená na 2 časti pomocou špeciálnej bariéry - priepustnej membrány.

Bariéra umožňuje pohyb iónov solí smerom k elektródam, ale blokuje väčšie molekuly vody. To je dôvod, prečo sa po ukončení elektrolýzy vody v oddelených častiach navzájom nemiešajú a udržujú si požadované vlastnosti.

V nádobe elektrolýzy sa kladné ióny alkalických kovov (vápnik, horčík, draslík, sodík) a hydroxylové OH- ióny hromadia v blízkosti katódy. Počet hydroxylových iónov určuje zásaditosť vody: viac iónov znamená väčšiu zásaditosť a vyššie pH. Toto je ionizovaná alkalická (zásaditá, živá) voda.

V druhom priestore, v blízkosti anódy, sa hromadia negatívne ióny chlóru, síry, fosforu a vodíkové H+ ióny. Viac vodíkových iónov znamená kyslejšiu vodu a nižšie hodnoty pH. Toto je ionizovaná acidická (kyslá, mŕtva) voda.

.

 

 

Prihlásenie

Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili funkčnosť týchto webových stránok. Viac informácií