Menu

Slovník častých pojmov a definícií:

 

.

 

► ORP (Oxidation Reduction Potential) v Ionizovanej vode

 

ORP v alkalickej vodeORP (Oxidation Reduction Potential) opisuje silu roztoku na odovzdanie, alebo prijatie elektrónov. Hodnoty ORP sú merané v milivoltoch (mV) a môžu byť kladné, alebo záporné.

Záporná hodnota ORP (-150 mV a viac) znamená, že roztok má voľné elektróny na odovzdanie, tzn. že je roztok redukčný.

Alkalická voda je redukčný roztok.  Čím negatívnejšia je hodnota potenciálu, tým viac voľných elektrónov bude roztok mať a bude mať silnejšiu schopnosť odovzdať elektróny. Táto vlastnosť alkalickej vody je obzvlášť účinná pri neutralizácii škodlivých voľných radikálov.

Voľné radikály sú molekuly, ktoré nemajú jeden elektrón. Ide o peroxidy, molekuly kyslíka bez jedného elektrónu. V tele sa vytvárajú prirodzene v procese metabolických reakcií. Určité množstvo voľných radikálov v tele je nevyhnutné. Chránia telo pred baktériami, vírusmi a ničia degenerované bunky.

Problémy začínajú, keď je v tele nadmerné množstvo voľných radikálov. Voľné radikály za účelom získania chýbajúcich elektrónov neustále atakujú zdravé telové bunky a tým porušujú normálnu činnosť jednotlivých buniek a ciev a následne spôsobujú rôzne choroby. Môžu sa začať nekontrolované chemické reakcie, ktoré stimulujú vývoj napr. rakoviny, či iných ochorení.

Najväčším dôkazom vplyvu voľných radikálov na organizmus je starnutie. Radikály napádajú mastné kyseliny (súčasť každej bunkovej membrány), a tým ohrozujú všetky bunky v organizme. Týmto spôsobom vzniká ateroskleróza, kôrnatenie ciev, cukrovka, reumatické ochorenia, imunologické ochorenia, ba dokonca rakovina a hepatálne ochorenia. 

Pri pití alkalickej vody dostane telo dostatočné množstvo voľných elektrónov, ktoré obsadia a zneškodnia voľné radikály. Zjednodušene povedané, čím je záporná hodnota ORP vyššia (-150mV ... -400mV ...), tým sa viac voľných elektrónov dostane do tela. Preto má alkalická voda vysoké antioxidačné vlastnosti, chráni zdravé bunky pred útokmi voľných radikálov a imunitný systém tela je posilnený.

Alkalická voda ako silný antioxidant

 

Príklad jablka dokonale ilustruje, čo voľné radikály a antioxidanty dokážu. V prípade poškodenia ochrannej vrstvy jablka (t.j. pri odrezaní) začína jeho oxidačný proces. Po chvíli jablko zhnedne.

Je to spôsobené účinkami voľných radikálov. Antioxidanty, ako napr. ionizovaná alkalická voda, citrónová šťava, chránia telo jablka pred oxidáciou. Ak umiestnite na jablko niekoľko kvapiek citrónovej šťavy, alebo ho ponoríte do ionizovanej alkalickej vody, oxidácia sa pozastaví.

 

Naopak, acidická voda má zasa kladné ORP (+300mV ... +600mV a viac), táto hodnota hovorí o antibakteriálnej, dezinfekčnej schopnosti vody ničiť rôzne druhy baktérií a vírusov. 

ORP Alkalickej vody a iných nápojov

 . 


► pH (Potential of Hydrogen) v Ionizovanej vode

 

pH stupnicaVnútorné prostredie tela a vnútorné tekutiny, s výnimkou žalúdočnej kyseliny, sú mierne alkalické. Za týchto podmienok telo dokáže fungovať veľmi dobre a pozorovať to možno u bábätiek. Ako však organizmus rastie a prijíma potraviny a tekutiny s nízkym pH, mení sa aj acidobázická rovnováha, vnútorné prostredie sa stáva kyslejším. 

Ľudský organizmus je výnimočný v tom, že pH krvi si udržiava v optimálnych hodnotách pH 7,36 - 7,44 a to za každých podmienok a aj na úkor iných orgánov. Ak by hodnota pH krvi klesla pod hodnotu 7,36, telo by skonalo.

Vieme, že zásady neutralizujú kyseliny najlepšie. Telo však nemôže produkovať zásady samo o sebe a dokáže ich získať len jedlom a pitím. Dnešná strava z veľkovýroby nezaručuje, že potraviny a nápoje obsahujú dostatok alkalických kovov a kovov alkalických zemín najmä Vápnik, Horčík, Draslík, Sodík a negatívne hydroxylové ióny. 

Navyše emocionálne a nervové napätie, nesprávna výživa, znečistené životné prostredie, žiarenie, atď., len zvyšujú a zlepšujú podmienky pre tvorbu kyslého odpadu. Telo sa snaží kompenzovať nedostatok alkalických prvkov pomocou využitia minerálov z tkanív a z orgánov. Predovšetkým použije vápnik z kostí, dôsledkom čoho môžu byť napr. kazové zuby, alebo osteoporóza, pretože telo použilo vápnik na neutralizáciu kyslého odpadu.

Z tohto dôvodu je denný príjem alkalickej vody priam nepostrádateľný. Telo tak dostane potrebné množstvo alkalických minerálov, ktoré udržia alkalické prostredie organizmu, znížia okysľovanie a tým zvýšia odolnosť organizmu voči chorobám, no najviac sa poteší imunita☺

Alkalické hodnoty pH = 8,5 - 9,5 najviac zodpovedajú potrebám vnútorného prostredia organizmu. Pravidelný príjem alkalickej vody navracia acidobázickú rovnováhu a lepšie fungovanie celého tela ...

pH alkalickej vody a potravín

 .

 

► Elektrolýza vody v ionizátore

 

Elektrolýza vody je rozklad molekúl vody v dôsledku elektrického prúdu, ktorý ňou prechádza. Za týmto účelom sa používajú 2 elektródy: záporná - katóda a kladná - anóda. Pri elektrolýze sa molekula vody rozkladá na kladné ióny vodíka, ktoré tvoria kyseliny a záporné hydroxylové ióny, ktoré sú podstatou zásad. 

Výroba ionizovanej vody elektrolýzouIonizovaná voda sa vyrába za použitia špeciálneho prístroja - ionizátora vody.

V nádobe elektrolýzy sú dva vodiče: pozitívna anóda a negatívna katóda, ktoré sú pripojené k zdroju jednosmerného prúdu.

Nádoba elektrolýzy je rozdelená na 2 časti pomocou špeciálnej bariéry - priepustnej membrány.

Bariéra umožňuje pohyb iónov solí smerom k elektródam, ale blokuje väčšie molekuly vody.

To je dôvod, prečo sa po ukončení elektrolýzy vody v oddelených častiach navzájom nemiešajú a udržujú si požadované vlastnosti.

V nádobe elektrolýzy sa kladné ióny alkalických kovov (vápnik, horčík, draslík, sodík) a hydroxylové OH- ióny hromadia v blízkosti katódy.

Počet hydroxylových iónov určuje zásaditosť vody: viac iónov znamená väčšiu zásaditosť a vyššie pH. Toto je ionizovaná alkalická (zásaditá, živá) voda.

V druhom priestore, v blízkosti anódy, sa hromadia negatívne ióny chlóru, síry, fosforu a vodíkové H+ ióny.

Viac vodíkových iónov znamená kyslejšiu vodu a nižšie hodnoty pH. Toto je ionizovaná acidická (kyslá, mŕtva) voda.

 

.

  

► Mikrobiálna rezistencia

 

Chemické antibiotiká (ATB) versus Mikrobiálna rezistencia 

ATB tvoria rôznorodú skupina chemických látok, ktoré zabraňujú množeniu baktérií. ATB sú väčšinou nízko-molekulové látky, ktoré zasahujú do syntézy bakteriálnych bielkovín. Mnohé ATB cielia svoj účinok na bunkovú stenu baktérií. Buď ju priamo rozrušujú, a tým zabíjajú bakteriálne bunky, alebo bránia jej bio-syntéze, čím baktérie priamo nezabíjajú, ale neumožňujú im množiť sa

 

Stanú sa bežné choroby opäť smrteľnými?!

Baktérie sa môžu chemickým látkam (ATB) prispôsobiť, aby dokázali prežiť, takto vzniká mikrobiálna rezistencia voči ATB. Mikrobiálna rezistencia je schopnosť mikroorganizmov odolávať účinku jedného, alebo viacerých antimikrobiálnych látok (ATB), čiže látok, ktoré zabíjajú alebo zastavujú rast mikroorganizmov (s výnimkou vírusov). Nárast rezistencie je vážnym problémom, ktorý ohrozuje verejné zdravie a zdravie pacientov nielen v Európe ale aj na celom svete. Mikrobiálna rezistencia nepozná hranice a úspešné multirezistentné bakteriálne kmene majú schopnosť rýchlo sa šíriť.

Mikrobiálna rezistencia

Podľa analýzy ECDC z roku 2009 zomrie v Európe na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami 25 000 ľudí ročne, a tento počet sa každoročne zvyšuje. Zdroj: Stav mikrobiálnej rezistencie v SR

Podľa najnovších správ z roku 2019 má Slovensko piatu najvyššiu spotrebu antibiotík v nemocniciach. Zvýšená spotreba ATB a nesprávne užívanie (napr. neopodstatnené užívanie ATB v prípadoch, kedy je potrebné použiť antivirotiká) je jednou z hlavných príčin šírenia mikrobiálnej rezistencie voči ATB. Nezodpovednosť za tento prístup možno pozorovať ako na strane pacientov, tak i lekárov. Predstava, že ATB vyriešia všetky "neduhy sveta" a ich následná konzumácia ako cukríkov, v konečnom dôsledku podporuje zvyšovanie mikrobiálnej rezistencie voči ATB. 

► Odporúčam pozrieť video: Antibiotická apokalypsa (podľa potreby je možné nastaviť slovenské titulky)

Bez okamžitej zmeny v prístupe k ATB každého z nás hrozí, že sa dostaneme do post-antibiotickej éry, v ktorej nebude možné liečiť bežné infekcie a drobné zranenia a tie sa tak stanú opäť smrteľnými.

 

Ako odvrátiť mikrobiálnu rezistenciu na ATB a predísť nežiadúcim problémom?

Užívajte ATB v opodstatnených prípadoch: Nutnosť užívať ATB vždy konzultujte s lekárom na základe vopred urobených testov (napr. CRP test), ktoré stanovia, či ide o bakteriálnu príčinu. Nezabúdajte, iba v prípade bakteriálnej infekcie sa aplikujú ATB.

Myslite preventívne, konajte aktívne v smere posilnenia imunity organizmu: To, ako organizmus dokáže čeliť a vysporiadať sa s baktériami, je priamo závislé od obranyschopnosti - imunity organizmu. Posilnenie imunitného systému je najúčinnejšia a jediná investícia v prospech zdravia na veľa rokov vopred. Za zmienku stojí ešte fakt, že ATB ničia citlivú črevnú mikroflóru, čím sa narúša slizničná črevná imunita, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou celkového imunitného systému.

Podmienky aktívnej prevencie a podpory imunity spĺňa: Alkalická voda obohatená o antibakteriálne striebro

Buďte pripravený a zaútočte na baktérie čo najskôr: Sami najlepšie cítite, kedy na vás "niečo nepriateľské lezie". Tzn., že čím skôr začnete s protiútokom, tým dáte menšiu šancu baktériám rozmnožiť sa do stavu, kedy je napr. potrebná hospitalizácia v nemocnici. Ako rýchla pomoc by nemali v domácej lekárničke chýbať prírodné antibiotiká, ktoré si vedia poradiť s baktériami. Výhodou prírodných antibiotík je, že baktérie si na ne nevedia vybudovať rezistenciu - odolnosť. Opakovane sa môžu používať na rôzne bakteriálne problémy, ale aj preventívne na podporu imunity. 

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať