3. Zrušenie objednávky

3.1

Ak Zákazník zistí, že mu objednaný tovar nevyhovuje, prípadne sa Zákazník pomýlil v objednávke, má možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 12.00hod. nasledujúceho dňa od odoslania objednávky Prevádzkovateľovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle: 0904 692 066 alebo mailom na office@harmonynature.sk.

V prípade, že Zákazník zruší už zaplatenú objednávku jeden pracovný deň pred dodaním Zásielky, Prevádzkovateľ uhradí Zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2 €.

3.2

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar príjemcovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

3.3

V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené zákazníkovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 

Návrat späť

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili funkčnosť týchto webových stránok. Viac informácií