6. Záväzky strán

6.1

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • Dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene.
 • Zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia.
 • V prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup.
 • Zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou.
 • Všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov.
 • Neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám, ani na ich komerčné využitie.

6.2

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

 • Poškodenie zásielky zavinené doručovateľskou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6.3

Zákazník sa zaväzuje:

 • Objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa.
 • Vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia.
 • V objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb tieto bezodkladne oznámiť.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Návrat späť

 

Brožúra ZDARMA ►

 • Stiahnite si brožúru:

  100 a viac možností, ako použiť IONIZOVANÚ VODU v prospech zdravia

  Praktický sprievodca vás zoznámi s možnosťami ako použiť Alkalickú, Acidickú a Striebornú ionizovanú vodu v každodennom živote pri rôznych problémoch a ťažkostiach.

  PDF brožúra

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili funkčnosť týchto webových stránok. Viac informácií