1. Základné pojmy

1.1

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť:

Harmony Nature s.r.o.

Družstevná 10

949 01 Nitra

IČO: 46 795 499

DIČ: 2023595046

IČ DPH: SK2023595046

Mob: 0904 692 066

Mail: office@harmonynature.sk

1.2

Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ v redakčnom systéme eshopu prevádzkovateľa - spoločnosti Harmonynature.sk, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na webovej stránke www.harmonynature.sk.

1.3

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka tovaru určená.

1.4

Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

1.5

Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.harmonynature.sk

1.6

Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok. Prevádzkovateľ zasiela tovar prostredníctvom tretej osoby, ktorou je Slovenská pošta a.s. a spoločnosť Zásielkovňa SK a ČR.

 

Návrat späť

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili funkčnosť týchto webových stránok. Viac informácií